ஹர்ஷினி

நான் வளர்கிறேன் அம்மா

Lilypie - Personal pictureLilypie

Sunday, March 21, 2010

ஹர்ஷினி Dance

ஹர்ஷினி ஜனவரியில் நடந்த India Nite 2010, Tx -ல் அவளின் நடனம்...6 மாதமாக தான் Dance கிளாசுக்கு போகிறாள்..5 வருடம் ஆனதும் பரதநாட்டியம் கற்றுகொள்ள ஆரம்பித்து இருக்கிறாள்.