ஹர்ஷினி

நான் வளர்கிறேன் அம்மா

Lilypie - Personal pictureLilypie

Monday, August 10, 2009

தோட்டத்தில் மேயுது வெள்ளைப் பசு ஒன்று

தோட்டத்தில் மேயுது வெள்ளைப் பசு ஒன்று

துள்ளிக் குதிக்குது கன்றுக்குட்டி

அம்மா என்றது வெள்ளை பசு உடன்

அண்டையில் ஓடுது கன்றுக்குட்டி

நாவால் நக்குது வெள்ளை பசு

பாலை நன்றாய் குடிக்குது கன்றுக் குட்டி

முத்தம் கொடுக்குது வெள்ளைப்பசு மடி

முட்டிக்கொடுக்குது கன்றுக்குட்டி

No comments: