ஹர்ஷினி

நான் வளர்கிறேன் அம்மா

Lilypie - Personal pictureLilypie

Monday, March 23, 2009

Barney Song

இது ஹர்ஷினிக்கு ரொம்ப பிடித்த பாடல் எப்பவும் வந்து பாடிட்டே கட்டிபிடிப்பா, சில நேரம் துங்கும்போதும் இந்த பாட்டை பாட சொல்லுவா, அவளுக்கு 10 மாதத்தில் இருந்து இன்னும் பிடிக்கும் பாடல்களில் இதுவும் ஒன்று.

I love you
You love me
We're a happy family
With a great big hug
And a kiss from me to you
Won't you say you love me too?

I love you
You love me
We're best friends
Like friends should be
With a great big hug
And a kiss from me to you
Won't you say you love me too?No comments: