ஹர்ஷினி

நான் வளர்கிறேன் அம்மா

Lilypie - Personal pictureLilypie

Tuesday, February 24, 2009

@.தோசையம்மா தோசைதோசையம்மா தோசை;

அம்மா சுட்ட தோசை;

அரிசி மாவும் உளுந்த மாவும்

கலந்து சுட்ட தோசை;

அப்பாவுக்கு நாலு;

அம்மாவுக்கு மூணு;

அண்ணனுக்கு ரெண்டு;

பாப்பாவுக்கு ஒண்ணு;

தின்னத் தின்ன ஆசை

திருப்பிக் கேட்டா பூசை.

No comments: