ஹர்ஷினி

நான் வளர்கிறேன் அம்மா

Lilypie - Personal pictureLilypie

Wednesday, February 25, 2009

@.ஓடி விளையாடு பாப்பாஓடி விளையாடு பாப்பா நீ
ஒய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா

கூடி விளையாடு பாப்பா ஒரு
குழந்தையை வையாதே பாப்பா

காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு பின்பு
கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு

மாலை முழுதும் விளையாட்டு என்று
வழக்க படுத்தி கொள்ளு பாப்பா

No comments: